Máte dotaz? Volejte bezplatně
800 313 313 (Po-Pá 7.00 - 15.30) kontakt@p-test.cz
Domů » Alela

Alela je určitá forma genu. Každý diploidní organismus má pro jeden gen minimálně 2 alely, v populaci se může vyskytovat více forem jednoho genu, jedná se pak o genetický polymorfismus. Jedna z alel v rámci jedince může být dominantní a druhá recesivní, nebo obě recesivní nebo obě dominantní.

Ale kdyby se ty geny už nijak nelišily, byly bychm všichni stejní (i psi, mloci…atd.) a evoluce by se nekonala. Takže např. člověk má gen pro nějakou bílkovinu B, všichni lidé mají ten gen. Označme ho třeba gen B1. Ten gen má svou sekvenci, ale ta sekvence se může vyskytovat ve více variantách – alternativách. A těm varaintám říkáme alely. Třeba gen B může být znám ve 3 variantách – říkáme, že se vyskytuje ve 3 alelách. Jiný gen může mít více variant nebo třeba žádnou. Na rozdíl od jiných odlišností uvnitř genu je alela takovou odlišností, která vede k rozdílné variantě bílkoviny, kterou gen kóduje.

Takže pokud se gen B1 vyskytuje ve třech alternativách – označme je a, b, c – pak výsledná bílkovina se bude vyskytovat také ve třech variantách – řeknete si. Je to správná stopa, ale je ještě jinak.

Pokud je gen B na nepohlavním chromozomu, bude se na druhém chromozomu do páru vyskytovat ještě další gen B. A tam taky v jedné ze tří možných alel. A tomu, o jaké alely konkrétně se jedná, říkáme genotyp. Pokud jsou možnosti alel a, b, c, pak jejich možné kombinace – genotypy – jsou aa, ab, ac, bb, bc, cc – clkem je jich 6. Kdyby možných alel bylo více, možných genotypů by bylo také více.

Vraťme se k té správné stopě: varaint bílkoviny může být jiný počet než 3, protože záleží na dominanci alel. Dominantní alela se vždy projeví navenek – v genetice říkáme „ve fenotypu“. Recesívní alela se projeví jen, není-li v genotypu s dominantní alelou.