Certifikáty a etický kodex testování v GB jsou vám k dispozici.
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » O nás » Certifikáty

Certifikáty

Dr. Radovan Haluza, PhD. znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.9.1994 č.j. Spr. 1239/94 pro základní obor zdravotnictví, odvětví zdravotnická různá, se specializací genetika, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky MPZ je provedení a vyhodnocení týchž zkoušek na jednom materiálu více laboratořemi, kdy hodnocení provádí nezávislá organizace. Jedná se o jeden z důležitých prvků systému kvality, kterým lze ověřit, že získávané výsledky jsou správné a porovnatelné s ostatními laboratořemi.

 

Vysoká kvalita našich služeb je garantována normou ČSN EN ISO 9001. Laboratoře, ve kterých provádíme genetické analýzy, podléhají pravidelným ročním nezávislým kontrolám. Díky tomu můžeme zaručit dodržování požadavků legislativy a správné provádění analýz a zacházení se vzorky.

Veškeré další certifikáty a dokumenty GENERI BIOTECH naleznete na těchto odkazech:

Certifikáty odborných auditů

Ocenění GENERI BIOTECH

Další osvědčení a směrnice

ISO 9001:2016

 

GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001:2009 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno. GENERI BIOTECH plnou certifikaci na veškeré pracovní a administrativní postupy (tzv. bez vyloučení).

ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016

 

Společnost GENERI BIOTECH jako výrobce CE IVD diagnostických souprav je certifikována pod normou ČSN EN ISO 13485:2012. Tato norma vhodně doplňuje normu ISO 9001 a požadavky této normy jsou aplikovány v širokém spektru výroby, včetně výrobků, které nespadají přímo pod in-vitro diagnostiku.

SVP v rozsahu kontroly kvality

 

Společnost GENERI BIOTECH je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP) pro kontrolní laboratoř. Rozsah zkoušek je zaměřen na biologické zkoušky, především analýzu DNA pomocí molekulárně biologických metod.

 

Vysoce riziková biologická agens

 

Společnost GENERI BIOTECH je již od roku 2004 držitelem povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens, která jsou využívána pro výzkum a vývoj diagnostických souprav.

 

GMO – geneticky modifikované organismy

 

Pro potřeby produkce rekombinantích proteinů, molekulárního klonování a dalších činností je společnost držitelem povolení k nakládání s GMO.

Kontakt

GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové

IČO: 63221667
DIČ: CZ63221667

Jednatel:
Dr. Radovan Haluza, Ph.D.

Telefon: +420 495 056 353

Bezplatná anonymní linka:
800 313 313
Po – Pá: od 7:00 do 15:30

Fax: +420 495 056 316
E-mail: kontakt@p-test.cz

Proč zvolit nás?

Naše zásada:
„I když každý rok zpracujeme tisíce vzorků, ke každému klientovi přistupujeme, jako by byl náš jediný.“

Etický kodex testování
Profil společnosti
Certifikáty

 

Osobní nákup

Pobočka HRADEC KRÁLOVÉ
Machkova 587/42 – budova Fomei
500 11 Hradec Králové – Třebeš
(v pracovní dny od 7:00 do 15:30)

Pobočka BRATISLAVA
LABO-SK, s.r.o.
Púchovská 12 – areál AGRIMEX
831 06 Bratislava
(v pracovní dny od 7:00 do 15:30)

Platby a dopravci