Máte dotaz? Zavolejte nám
+420 774 406 032 (Po-Pá 7.00 - 15.30) kontakt@p-test.cz
Vzorky pro anonymní paternitní testy, které budou doručeny do laboratoře nejpozději do čtvrtka 29.2.2024 budou zpracovány v řádném termínu, tj. do 10 pracovních dní. Po tomto datu proběhne odstávka z důvodu stěhování laboratoří do nových prostor. Vaše vzorky přijmeme, ale tyto vzorky budou testovány až v nových prostorách společnosti. Pro bližší informace, prosím, volejte tel. č. +420 495 056 353, +420 495 056 234.
Domů » Časté otázky » Ako zaistiť diskrétnosť?

Ako zaistiť diskrétnosť?

Vieme, že testovanie otcovstva je veľmi citlivá téma, a preto dbáme obzvlášť na zachovanie dôvernosti testovania a vašej diskrétnosti.

1. Súpravu P-TEST vždy balíme do diskrétneho obalu, z ktorého nie je možné rozpoznať, čo je vnútri.

2. Súpravu P-TEST si môžete prísť zakúpiť osobne – nikto nebude zisťovať vašu identitu – predajné miesta.

3. Odber vzoriek si môžete nechať urobiť osobne bez zisťovania identity klienta. Kde si môžem nechať odobrať vzorky?

4. Sprievodku vzoriek v súprave môžete vyplniť pod fiktívnym menom (napr. Kačírek Bubísek) a nikto sa nedozvie, kto ste.

5. Všetky vyšetrenia DNA prebiehajú výlučne pod kódom.

6. Výsledky si vyzdvihnete diskrétne na zabezpečenom výsledkovom portáli pod kódom, ktorý dostanete spolu s odberovou súpravou P-TEST.

Ako postupovať, aby sa nikto nič nedozvedel?

Najvyšší stupeň anonymity: Objednajte si u nás osobnú návštevu, vykonáme odbery a platbu na mieste. Výsledok si vyzdvihnete opäť u nás alebo si ho stiahnete z portálu.

Vysoký stupeň anonymity: Kúpte si P-TEST all inclusive osobne. Vzorky nám pošlite bez vášho mena a adresy a výsledok si stiahnite z portálu.

Prijateľný stupeň anonymity: Objednajte si odberovú súpravu P-TEST all inclusive ako zásielku poste restante. Vzorky nám pošlite bez vášho mena a adresy a výsledok si stiahnite z portálu.

Súpravu P-TEST vždy balíme do diskrétneho obalu, z ktorého nie je možné rozpoznať, čo je vnútri:

Kódex dôvernosti testovania v spoločnosti GENERI BIOTECH:

Testy otcovstva môže objednať akýkoľvek klient bez toho, že by niekto kontroloval jeho totožnosť a pôvod vzoriek, ktoré klient zaslal na test. Klient nepríde do osobného kontaktu s nikým, kto vyšetrenie zaisťuje a vykonáva, pokiaľ sám nechce. Klient sám zariadi odber vzoriek od seba a ďalších osôb nevyhnutných pre vyšetrenie. Identita klienta zostáva v úplnej anonymite; odovzdanie vzoriek na vyšetrenie sa vykoná poštou. Klient nemusí uviesť svoje meno, priezvisko ani adresu. Klient si výsledky stiahne zo zabezpečeného webového portálu po zadaní kódu alebo si ich nechá zaslať poštou. Akékoľvek údaje o klientoch sú prísne dôverné a nebudú nikomu v žiadnej forme poskytnuté. Údaje sú dôverné aj v rámci spoločnosti GENERI BIOTECH, kde k nim majú prístup len tí pracovníci, ktorí sa bezprostredne zaoberajú operáciami s nimi. Spoločnosť GENERI BIOTECH používa vzorky, ktoré dostane od svojich klientov, zásadne len na testovanie otcovstva a nezisťuje žiadne iné znaky na DNA. Všetky postupy vedúce k ochrane súkromia a osobných údajov sa v spoločnosti GENERI BIOTECH dodržiavajú podľa smerníc a pracovných postupov v rámci noriem ISO 9001 a ČSN ISO 17 025.