Diskrétní testy otcovství - Pro ty, kteří si chtějí ověřit skutečné otcovství
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Časté otázky » Diskrétní testy otcovství

Diskrétní testy otcovství

Pro koho je diskrétní test otcovství určený?

Diskrétní DNA test otcovství je určený pro ty z vás, kteří si chtějí z jakýchkoliv důvodů ověřit skutečné (tj. biologické) otcovství muže k dítěti. Protože se jedná o diskrétní testování, výsledná informace je určena pouze vám a nemá právní hodnotu pro případné soudní projednávání. Pokud však spor o otcovství spěje k soudnímu řešení, budeme vás dopředu informovat o výsledcích testu, což může v mnoha případech zabránit nepříjemnému soudnímu projednávání a zbytečným výlohám. To bývá zřejmě i převažujícím motivem, proč si lidé provádějí tyto testy.

Co máte udělat, když se rozhodnete pro test otcovství

 

Souprava P-TEST all inclusive obsahuje vše potřebné k provedení odběru vzorků a jejich odeslání k vyšetření. Než přistoupíte k odběru, pozorně si přečtěte následující řádky:

1. Odeberte vzorky z dutiny ústní u osob, jejichž vzorky potřebujeme k vyšetření. Pokyny k odběru naleznete zde.

Pozor! Před odběrem každého vzorku nejprve zapište název odebíraného vzorku do tabulky na kartičce B průvodky, poté proveďte odběr do zkumavky s číslem, které odpovídá popisu vzorku na průvodce. Odběrové nádobky jsou označeny číslem a čárovým kódem. Ujistěte se, že vzorky odebraných osob skutečně odpovídají popisu vzorků na průvodce. Můžete se podívat na video návod P-TEST: Odběr vzorku u dospělého.

2. Vyplňte části A a B v PRŮVODCE VZORKŮ. Pečlivě se seznamte s rozdílem mezi zamítnutím a souhlasem s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu. I zde máte k dispozici video návod na hlavní stránce a ve FAQ: Jak správně vyplnit průvodku vzorků?

3. Odešlete vzorky. Do obálky s naší adresou obsažené v soupravě P-TEST all inclusive vložte:

  • odebraný biologický materiál (kartáčky ve zkumavkách)
  • vyplněné části A a B kartiček PRŮVODKA VZORKŮ

Zásilku odešlete co nejdříve, nejlépe doporučeně. Pokud odebrané vzorky ihned neodešlete, uložte je v lednici.

Pozor! Nezapomeňte vyplnit obě kartičky (A i B) PRŮVODKY VZORKŮ. Ponechte si klientskou kartu, na které jsou uvedeny údaje nezbytné pro přístup k vašim výsledkům na výsledkovém portálu.

Tohoto tématu se týká článek 10 vlastností, které jsme vložili do P-TESTu. Uhodnete jaké?. Článek nemá charakter doporučení, ani neposkytuje oficiální návod, jak jednat v konkrétní situaci.

Pokud skutečně nastane případ, že bude potřeba vyšetřit ženu, dítě a více než jednoho muže, aby se ukázalo, kdo z nich je otcem, kolik bude vyšetření stát?

Za provedení testů zaplatíte standardní cenu u vyhodnocovací metody 16 vysoce polymorfních oblastí genomu + příplatek 1450 Kč za provedení testů u dalšího muže. Stejný postup je u vyšetření více než jednoho dítěte od stejné matky a stejného domnělého otce. Potřebujete-li vyšetřit více než 2 domnělé otce nebo 2 děti, postup výpočtu ceny je stejný.

Žádají i ženy o provedení diskrétních DNA testů nebo je to jenom záležitost mužů?

Ano, ženy žádají test otcovství přibližně často jako muži.

Je pro stanovení otcovství nutné odebrat také vzorek od matky dítěte?

V některých případech není možné odebrat vzorek u matky dítěte a proto jsou diskrétní testy koncipovány tak, abychom je mohli provést i bez vzorků od matky (jedná se pak o dvoučlenné testy otcovství). Nevýhodou je jen o něco nižší pravděpodobnost otcovství při potvrzujícím výsledku. Toto platí jen pro diskrétní test otcovství. Ostatní druhy testů (akreditovaná zkouška otcovství, znalecké určení otcovství) vyžadují odběry od všech 3 osob (matka – dítě – domnělý otec).

Proč nabízíte zaslání výsledku poštou či stažení na výsledkovém portálu, ale nenabízíte odeslání e-mailem? To se mně zdá jako nevýhoda.

Odpověď je jednoduchá – kvůli zabezpečení dat. Data posílaná běžným e-mailem se dají velmi snadno zneužít. Náš výsledkový portál používá stejný typ zabezpečení jako banky a předání úplného výsledku je chráněno podobně jako platební příkaz v elektronickém bankovnictví.

Může se vyšetření nepovést?

Někdy zjistíme, že zaslané kartáčky obsahují málo DNA. Příčinou neúspěchu je většinou chybně odebraný nebo nesprávně uskladněný vzorek buněk sliznice dutiny ústní. Krátce po obdržení vzorků zjistíme, zda jsou vzorky dostatečně kvalitní. Pokud ne, žádáme klienta o nový odběr. Potřeba nového testování nenavyšuje cenu testu.

Může se stát, že se vyšetření zpozdí?

Pokud musíte opakovat odběr, pak se vyšetření zpozdí, protože čekáme na nové vzorky. Ve zcela výjimečných případech se může výsledek zpozdit z důvodu komplikovanosti vyhodnocení konkrétního případu a musíme vyšetřit další polymorfní systémy, popř. některé z nich opakovat. V těchto obtížných případech by spěch mohl být na úkor kvality výsledku. Výsledek vám předáme, až když je zcela potvrzen. Tato situace je však zcela výjimečná.

O vyšetření žádá otec mého dítěte (můj bývalý partner) a já jsem se rozhodla nechat si také odebrat vzorek a tím mu vyšetření usnadnit. Mohu dostat kopii výsledku?

Bohužel ne. Výsledek předáváme pouze tomu, kdo zadal vyšetření. Nezbývá než se domluvit s bývalým partnerem, aby vám kopii poskytl. Z naší strany tomu bohužel nemůžeme nijak pomoci.

Mohu si v budoucnu „přiobjednat“ vyšetření dalšího muže, pokud byl už jiný muž vaším dřívějším vyšetřením vyloučen?

Ano, můžete. Ale pouze do 1 roku od získání výsledku předchozího vyšetření. Obraťte se na nás a my Vám poradíme, jak postupovat.

Co uděláte s mojí DNA po diskrétním testu? Spotřebuje se veškerá DNA na vyšetření?

Ve velké většině případů je DNA nadbytek. DNA uchováme po dobu 1 roku pro případná další vyšetření (např. test u dalšího dítěte nebo dalšího kandidátního otce). Po roce se vzorky protokolárně ničí. Jinými slovy, teprve po roce považujeme případ za definitivně uzavřený, i když výsledky už rok znáte. Tato jednoletá prodleva je jednoznačně ve váš prospěch, jelikož během této doby si můžete vyžádat laboratorní protokol z testování (např. pro posouzení jiným odborníkem nebo srovnání s výsledky z jiného pracoviště).

Co je to výsledkový portál?

Výsledky naleznete v zabezpečeném výsledkovém portálu. Poté co zadáte vaše ID a přístupový kód (obojí najdete na klientské kartě), zobrazí se vám údaje k vašemu testu v anonymizovaném tvaru a stav vyšetření, popř. i jeho výsledek. Anonymizované výsledky jsou na portálu dostupné po dobu 30 dní od vašeho prvního přihlášení, nejdéle však 1 rok od jejich přenesení na portál.

Informace k vyšetření, které naleznete na výsledkovém portálu:

  • Jakmile obdržíme vzorky k vyšetření, založíme záznam.
  • Informace o započetí vlastního vyšetření vložíme na výsledkový portál.
  • Po ukončení vyšetření vložíme informace o výsledku v anonymizovaném tvaru na výsledkový portál (tj. bez osobních údajů).
  • Pokud jste zvolilil v PRŮVODCE VZORKŮ souhlas s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu, můžete si úplný výsledek se všemi osobními údaji stáhnout v PDF formátu na stejném místě.

Každý výsledek se zobrazuje samostatně. Výsledkový portál je zabezpečený podobně jako internetové bankovnictví. Návod na výsledkový portál je dole v sekci Video návod: Co obsahuje výsledkový portál?

Co je to anonymizovaný výsledek?

Anonymizovaný výsledek je forma údajů, ze kterých nelze vyčíst vaši identitu. Místo jména jsou použity iniciály, adresa se neuvádí.

Co je to úplný výsledek?

Kromě anonymizovaného výsledku si z portálu můžete stáhnout i úplný výsledek. V dokumentu s úplným výsledkem jsou uvedeny údaje z PRŮVODKY VZORKŮ tak, jak ste je tam zadali (tj. jméno, příjmení, adresa).

Pokud souhlasíte s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu, doručíme vám výsledek vyšetření pouze na tento zabezpečený portál. Tam si po zadání vašeho ID a přístupového kódu můžete stáhnout a vytisknout kompletní výsledek vyšetření jako soubor v PDF formátu podepsaný elektronickým podpisem. Tento dokument má váhu papírového originálu. Dokument bude z portálu odstraněn automaticky 24 hodin po prvním stažení. Z důvodu vysokého stupně zabezpečení vás při stahování dokumentu s úplným výsledkem vyzveme k zadání kódu, který je vám v té chvíli odeslán pomocí SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, které jste zadali do průvodky vzorků.

Pokud nesouhlasíte s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu, výsledek vyšetření vám pošleme písemně doporučeným dopisem výhradně do vlastních rukou adresáta na adresu uvedenou v PRŮVODCE VZORKŮ.

Nikde jsem nenašel možnost protokolárního odběru pro diskrétní testy. Existuje ta možnost?

Tuto možnost jsme nahradili akreditovanou zkouškou otcovství.